pasientreiser

Med kort frist, fikk jeg beskjed om at jeg hadde fått plass på et 3 ukers rehabiliteringsopphold i Nord–Norge.  Pasientreiser ble kontaktet per t...

Read More

Rett til syketransport