FORSKER OG FAGSJEF VED SUNNAAS SYKEHUS, GRACE INGA ROMSLAND FORTELLER OM BOKEN:

 

Etter at jeg var ferdig med doktorgraden min i 2009, fikk jeg mulighet til å omskrive arbeidet til en bok. Det ble til fagboken ”Kognitiv svikt. Lærebok for fagfolk i møte med mennesker med ervervet hjerneskade” som kom ut på Gyldendal Akademisk i 2011. Boken er annerledes ved at den legger vekt på erfaringene folk selv har med å leve med kognitiv svikt etter hjerneskade. Det var en tøff prosess å sette seg inn de erfaringene personene jeg ble kjent med hadde, men det var også en utviklende prosess på det personlige planet. Jeg ble kjent med utrolig mange kloke og reflekterte mennesker som hadde veldig mye å lære meg i så måte.

 

Det første som slo meg i møtet med de 16 personene jeg ble så godt kjent med, var at mange opplevde vanskeligheter som jeg etter hvert forsto var kriselignende erfaringer, i forholdet til selve verden rundt dem.  De kognitive funksjonene er jo ikke bare oppmerksomhet og hukommelse, det er selve det apparatet vi har for å kunne forholde oss til verden og handle i den. De vanskelighetene en får etter en hjerneskade varierer etter hvor i hjernen skaden sitter. Men det er jo slik at hvis du har mistet et ben, eller fått en lammelse i den ene siden, så kan du ikke bruke benet eller den delen av kroppen til det du pleier. Når du vil stå på benet så er det ikke der, eller når du vil rekke ut armen for å hente noe så virker ikke armen som den gjorde før. Hvis du har skadet de kognitive funksjonene, skjer det på lignende måte at de plutselig ikke virker når de skal brukes. Et problem er at dette kan oppleves som noe som er feil inni meg selv. For noen skjedde denne svikten også på områder som gjorde at det de holdt på med bare stoppet opp, og de kunne oppleve stor angst. Enkelte ble så fortvilte at de syntes de ikke orket mer, og noen tenkte på å ta livet sitt, selv om de egentlig ikke var deprimerte i medisinsk betydning av ordet. Jeg syns det er viktig å fortelle dette til andre som kan oppleve utrygghet og kanskje til og med ha selvmordstanker, slik at de forstår at de ikke er alene. Og at mange faktisk finner måter å leve på som beskytter mot utryggheten og gir et godt liv, kanskje bedre enn det de hadde. Så situasjonen trenger ikke være så svart som det virker i det jeg har skrevet over!

 

Blant de som fant løsninger på spørsmålene om hvordan de kan leve et godt liv, gjorde noen en helomvending når det gjaldt hva som var viktig i livet. De la bort ambisjoner om karriere og ønsker om status og materielle goder. De ønsket fred og ro, de var opptatt av gledene naturen kunne gi dem, og de satt pris på familie eller nære venner. Dette forhindret at de kom opp i for mange situasjoner der den kognitive svikten ble satt i spill.  Dette kan samtidig forstås som en motstand mot det den stressende og moderne hverdagen fører med seg, også for oss som ikke har kognitive problemer!  Jeg lærte at mange verdier som disse personene kom fram til for seg selv, faktisk var viktige verdier å leve etter som menneske. Leve rolig, nyte naturen og gledene i de ”små” tingene, å kunne være noe for andre. Det er også høgverdige verdier i det moderne samfunnet, verdier en kan være stolt av å stå for, og som mange streber etter for å realisere seg selv på en ærlig måte. Det var likevel ikke alle som klarte å gjøre en slik snuoperasjon, men de som klarte det har noe å lære bort til de andre.  Jeg er sikker på at mange av de som følger med på denne bloggen har erfart mye av det samme.

 

Boken om kognitiv svikt er skrevet for viderekomne studenter i helse- og sosialfag, og for fagpersoner som bør ha kunnskap om hvordan kognitiv svikt kan erfares når de skal bidra til at mennesker kommer videre i livet sitt med en slik skade. Men den kan også være aktuell for spesielt interesserte mennesker som har opplevd kognitiv svikt selv eller i familien. Jeg er veldig glad for at jeg har fått mulighet til å skrive litt om det jeg selv syns er det aller viktigste å få formidlet her. Og for den som vil gi seg i kast med det, kan jo boken være interessant lesning.

 

Vennlig hilsen

Grace I. Romsland.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website