Der er to foreninger for slagrammede som i utgangspunktet arbeider for samme sak, og en kan jo spørre seg om det er tjenelig med to mindre foreninger, i stedet for å samle kreftene i en organisasjon. Tilstedeværelsen og dermed aktiviteter varierer fra fylke til fylke. Du bør derfor sjekke hvilken av foreningene som er aktiv i ditt nærområde før du tar stilling til hvor du eventuelt ønsker å bli medlem.

 

Norsk forening for slagrammede  (NFS) ble etablert i 2007 og er tilsluttet Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

 

Landsforeningen For Slagrammede  (LFS) ble etablert i 1988 og er tilsluttet Norges Handikapforbund.

 

Nevnes bør også  Afasiforbundet i Norge. En landsomfattende interesseorganisasjon for mennesker som har afasi eller andre former for språkproblemer, og for deres pårørende.

 

Dersom du opplever synsforstyrrelser etter slaget bør du knytte deg opp mot Norges Blindeforbund.

 

Tradisjonelt har foreningene ord på seg for å være for de eldre – og mange yngre føler seg ikke helt hjemme. Flere finner derfor også støtte på nett i forskjellige sosiale medier. I løpet av det siste årene har det utviklet seg et nettverk av åpne og lukkede fora som er opprettet i privat regi hvor du kan knytte kontakt med personer i samme situasjon, enten du er slagrammet eller pårørende, for gode tips og støtte. Den åpne gruppen HJERNESLAG (hjerneinfarkt – blodpropp – hjerneblødning)  på Facebook er en av dem.

 

Gi gjerne tips om andre aktuelle fora som kommentar til dette innlegget!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website