Hva forårsaker depresjon?

Et hjerneslag kan være en skremmende opplevelse og skjer som regel plutselig, uten advarsel. For mange kan det være vanskelig å forene seg med sjokket over det som nettopp har skjedd. Mange føler seg redde, angstfulle, frustrerte og er sinte. Disse følelsene er normale og forsvinner vanligvis over tid. I noen tilfeller utvikler pasienten en depresjon etter den første fasen av rehabilitering, gjerne etter at man gradvis blir klar over langvarige fysiske eller følelsesmessige endringer og hvordan disse påvirker det daglige livet.

Den rammede har nødt til å forene seg med tap av mange håp og drømmer eller tap av yrkeskarriere og en forandret familierolle. Mange verdsetter seg selv etter hverdagslige aktiviteter som også gjør oss til den vi er, og disse forandringene kan resultere i redusert sikkerhet og selvfølelse. Noen ganger kan slaget ramme steder i hjernen som kontrollerer hvordan vi tenker, føler og oppfører oss. Det kan også være vanskelig å takle alvorlig sykdom.

I noen tilfeller kan depresjonen ha fysiske årsaker som kroniske smerter, eller sosial isolasjon. Det er derfor viktig å behandle smerter og å ha noen å prate med i tiden etter.

 

Hva er symptomene på en depresjon?

Det finnes mange forskjellige symptomer på depresjon, her er de mest vanlige:

-en følelse av å være nedstemt, lei seg eller generelt ”nede”

-tap av interesse for dagligdagse aktiviteter

-følelse av verdiløshet, håpløshet eller fortvilelse

-manglende evne til å konsentrere seg eller vanskeligheter med å ta beslutninger

-angst eller bekymring

-forandringer i søvnmønster eller tap av appetitt

-manglende energi

-selvmordstanker

-lav selvfølelse

Graden av depresjon etter et hjerneslag kan variere fra mild til alvorlig og kan vare fra et par måneder til år. Det mest åpenbare symptomet er dårlig humør, men av og til er symptomer som angst eller irritabilitet mest fremtredende. Følelsesmessige symptomer kan beskrives som tiltaksløshet eller manglende evne til å føle glede.

Depresjon kan også føre til forandringer i tenkemåte og gi utslag i dårlig konsentrasjon eller dårlig hukommelse. Noen ganger kan den negative tenkingen bli så alvorlig at den rammede kan føle skyld og ha suicidale tendenser.

 

Hva er behandlingsmåtene for depresjon?

Ikke vær redd for å snakke med legen din hvis du mistenker at deg selv eller noen du kjenner/tar vare på, har symptomer på depresjon. En depresjon behandles best hvis den oppdages tidlig. Den mest virkningsfulle behandlingen foregår hos psykolog eller psykiater og hvis det er hensiktsmessig, sammen med antidepressive medikamenter. Uansett valg av behandling er det viktig å bli kvitt depresjonen slik at den rammede kan ha best mulig utbytte av rehabiliteringsprosessen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website