I følge Norges Blindeforbund opplever over 60% av de som rammes av hjerneslag synsforstyrrelser som gir lese- og orienteringsvansker.

Synsfeltutfall er det synsproblemet som er mest vanlig. Dette innebærer at en mister evnen til å se i et område av synsfeltet. For eksempel til en av sidene eller til et øvre eller nedre hjørne av synsfeltet. Andre synsproblemer en kan oppleve etter et hjerneslag er; svekket øyemotorikk, visuell neglekt, dobbeltsyn, lysømfintlighet, tørre/såre øyne, hallusinasjoner og svekket visuell hukommelse.

 

Synsforstyrrelser etter hjerneslag vies liten oppmerksomhet av helsevesenet,  men målrettet synstrening kan ha en positiv effekt. Blindeforbundet arrangerer egne kurs for slagrammede med synsforstyrrelser.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website