Mange slagrammede er ikke helt klar over sin rett til fysioterapi. Funksjonsutfallene varierer fra pasient til pasient, og dermed også behovene. Kanskje føler du deg for “frisk” til å reflektere over et eventuelt behov for fysioterapi?

Vi bør alle legge inn en form for fysisk aktivitet i løpet av dagen. Fysioterapi kan være mye mer enn det å ligge stille på en benk mens fysioen arbeider med plagene. Fysioterapi handler også om øvelser og trening. Enten alene sammen med fysioterapeuten eller i grupper med rom for individuell veiledning. Fysioen vil velge behandlingsform og metode etter å ha undersøkt deg, etter dine behov.

 

Folketrygdlova § 5-8 omhandler stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut. Det er spesielt Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi  som klarlegger våre rettigheter. Vi slipper å betale egenandel for enkelte bestemte sykdommer. Se sykdomslisten i forskriften. Som slagrammet vil en falle inn under disse, og altså slippe å bære utgiften på egenandel til fysioterapi. – Hjelper godt på det, i en skranten lommebok!

 

Det er verdt å merke seg at §4 i forskriften forteller hvilke behandlingsformer som omfattes av forskriften og at øvelsesbehandling i grupper og gruppebehandling i basseng er omfattet. Flere steder holder fysioterapeutene forskjellige gruppeaktiviteter, som ikke bare er bra for vår fysiske helse, men som gjennom det sosiale aspektet også bidrar positivt. Selv går jeg på såkalt slyngetrening flere ganger i uka og trives kjempegodt med det. Hvilke tilbud finnes i ditt nærområde?

 

NB! Du må gå til en fysioterapeut med driftstilskudd for å kunne slippe å betale egenandel på fysioterapi iht. diagnose.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website