– Hjerneslag i ung alder med varige kognitive skader

av Stein Stensen som selv sier:

 

“Jeg vil med boken Ny hverdag! Nytt liv? forsøke å fortelle hvordan jeg har opplevd det å bli rammet av hjerneinfarkt eller slag i en alder av 45 år. Hvordan jeg nå etter hvert har lært å leve med de kognitive skadene jeg fikk. Jeg vil forsøke å illustrere viktigheten av å opprette ansvarsgrupper, og viktigheten av en rask utarbeidelse av en individuell plan når en blir rammet av langvarig sykdom. Det er tross alt ikke bare den syke som blir involvert men også resten av familien, da ikke bare kjernefamilien men også øvrig slekt. Jeg vil med min historie forsøke å belyse kognitive eller usynlige skader.”

 

***

Boken er ikke i salg lenger, men hør med biblioteket om de kan skaffe den.  Stensen så forøvrig i ettertid at det var mye som han ikke hadde skrevet noe om. Dette resulterte i at han startet på ett nytt manus!

 

Utgitt: 2009

Forlag: Licentia

ISBN-13: 9788292906408

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website