Vær oppmerksom på at om en fremsetter krav til Pasientreiser om å få dekket sine reiseutgifter, så må en huske å gjøre dette innen foreldelsesfristen. I oktober sendte jeg inn en reiseregning som gjaldt for mars. Ikke store summen, men kravet ble avslått.

Begrunnelsen for avslaget var at kravet var foreldet, da det ble fremsatt etter foreldelsesfristen på 6 måneder. Dette med hjemmel i Pasientrettighetsloven §2-6 og Syketransportforskriften § 15, 3 ledd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website