En ny studie antyder at vitamin B3 eller niacin, en vanlig vannløselig vitamin, kan bedre nevrologisk funksjon etter et hjerneslag.

Basert på en innledende studie på rotter fant forskerne ved Henry Ford Hospitalet  ut at når rotter med hjerne- infarkt fikk niacin, så viste hjernene deres vekst av nye blodkar, og spirer av nerveceller som forbedret nevrologiske utfall.

 

I henhold til National Stroke Association er hjerneslag den tredje største dødsårsaken i USA, og en ledende årsak til uførhet. Iskemisk hjerneslag (hjerneinfarkt) oppstår som et resultat av at en blodåre i hjernen blir tilstoppet. Hjerneinfarkt utgjør ca. 87 % av alle hjerneslag.

Les mer om studien i denne artikkelen fra Science Daily; Vitamin B3 shows early promise in treatment of stroke.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website