I en elektronisk spørreundersøkelse utført ved Mount Sinai School of Medicine hvor 96 personer med traumatisk hjerneskade svarte, fant forskerne at mer enn halvparten av respondentene var regelmessige brukere av Facebook. Blant de som ikke bruker nettsamfunnet, rapporterte halvparten interesse for å lære å bruke Facebook. Studien kan ha viktige implikasjoner for å skape og opprettholde sosiale interaksjoner etter traumatisk hjerneskade.

Målet ved undersøkelsen var å undersøke bruken av Facebook blant personer med traumatisk hjerneskade (TBI) og å identifisere barrierer som hindrer bruk avFacebook. Av de 96 personene som fullførte undersøkelsen var 60% kvinner, i alderen: 23-70 år.

Resultatene viste at flesteparten av respondentene (60%) brukte Facebook jevnlig. Blant de som rapporterte å ikke bruke Facebook, var de hyppigst rapporterte hindringene: bekymringer rundt sikkerhet samt kognitiv svikt. Omtrent halvparten av ikke-brukerne indikerte interesse for å lære å bruke nettstedet. 70% rapporterte  at de ville bruke Facebook mer hvis de hadde mer kunnskap om det. Både brukere og ikke-brukere indikerte at de ville være interessert i å motta opplæring for å lære å bruke Facebook bedre.

 

Studiens konklusjon

Nettsamfunn er stadig viktigere i å skape og opprettholde sosiale nettverk. Et betydelig antall av de spurte uttrykte interesse for videre opplæring på Facebook bruk. Økt bruk av sosiale nettverk kan ha viktige implikasjoner for sosial integrasjon blant personer med traumatisk hjerneskade.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website