Hva er emosjonell labilitet?

Emosjonell labilitet er et uttrykk som blir brukt når noen er mer emosjonelle og/eller har vanskeligheter med å kontrollere følelsene sine. Dette kan skje med mange nevrologiske lidelser og skjer ofte etter et hjerneslag. Noen beskriver det som om at alle følelsene er mer nær overflaten eller sterkere etter slaget. Følelsene blir altså vanskeligere å styre.

Noen blir raskere lei seg eller gråter over ting som for noen kan virke absurd. Følelsene er de samme som før, men de er mye kraftigere. For noen kan symptomene virke noe overdrevet og de kan ta seg selv i å gråte på grunn av små bagateller eller ingenting.

Mindre vanlig er det at noen ler istedenfor å gråte, dette kan komme av at følelsene ikke er på ”plass” og stemmer dårlig overens med virkeligheten. Noen vil også svinge fra å gråte til å le. Selv om personen er fullt klar over at situasjonen ikke matcher virkeligheten eller utbruddet av følelser, klarer de rett og slett ikke å kontrollere situasjonen. Dette kan være veldig frustrerende.

Episodene med gråt kan ofte bli mistolket som en depresjon.  Noen ganger kan mennesker med emosjonell labilitet ha en depresjon, men gråt på grunn av labiliteten er ikke et tegn på depresjon. Hvis det er tvil om personen har en depresjon eller ikke, kan en psykolog eller lignende kanskje hjelpe eller gi råd og veiledning om behandling.

 

Hva forårsaker emosjonell labilitet?

Emosjonell labilitet er en følge av hjerneskade etter et slag. Ofte kan det ses at vanskeligheter med å svelge og vanskeligheter med tunge muskelen har en sammenheng med labilitet. Hvis dette er tilfelle, kan en logoped hjelpe til med å stille riktig diagnose.

Forskningen på emosjonell labilitet og hvorfor den oppstår er ikke helt klar, men man tror det har sammenheng med at slaget har rammet hjernens cortex (hjernebarken). Gråt er en refleks som de fleste av oss kan kontrollere, men skader på cortex gjør kontrollen vanskelig. Følelsene kan være like ukontrollerbare som når en lege sjekker refleksene i kroppen med en refleks hammer.

 

Hva kan gjøre for å hjelpe?

Emosjonell labilitet er ofte stressende og flaut for pasienten og for venner/familie. Det å forstå at labiliteten er et resultat av hjerneslaget kan gjøre det lettere for de nærmeste å akseptere eller tilpasse seg forandringene.

Labiliteten er ofte sterkere rett etter et slag og vil vanligvis bli svakere eller forsvinne etter som tiden går og pasienten blir bedre. Hvis ikke dette skjer vil en allmenn lege kunne hjelpe.  Noen medisiner som brukes til behandling av depresjon vil kunne hjelpe til å kontrollere labiliteten selv om personen ikke lider av depresjon.

 

Tips for å hjelpe noen med emosjonell labilitet.

Spør den som er rammet hvordan han/hun vil behandles under et anfall av gråt.

Noen ideer er:

– Husk at når noen er så følsomme blir de ofte flaue. Ikke be personen om å slutte å gråte, det vil ikke hjelpe.

– Distrahere. Å skifte samtale emne eller å hjelpe til med noen dype pusteøvelser kan hjelpe noen.

– Det kan være viktig å vite at noen finner det vanskelig å kontrollere sine egne følelser når noen i nærheten er emosjonelle

– Ikke ignorer eller gå vekk fra personen med mindre han/hun ber om det.

– Behandle utbruddet av gråt som en liten bagatell og fortsett samtalen som om ingenting har skjedd. Gråten vil uansett avta.

– Alt ettersom hvilket forhold man har til personen som gråter vil en hånd eller en klem hjelpe. Dette kan øke gråten, men det er viktig å vise empati. Ofte vil man føle seg bedre etter en episode med gråt.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website