Hva er apati?

Apati er mangel på motivasjon eller føle glede/entusiasme. Noen med apati vil kunne synes giddeløs, passiv, mangle spontanitet og motivasjon, og kan kanskje ikke vise den samme graden av variasjon i uttrykk og følelser som man pleier. De er ofte likegyldig til hverdagslige sysler og blir sjeldent rørt av følelsesmessige hendelser som ellers ville ha skapt store følelser. De har ofte en mangel på interesse ovenfor ting som foregår rundt seg, som det å besøke venner og familie eller fortsette med hobbyer man holdt på med før slaget. Dette kan være vanskelig for familie og venner som ofte blir frustrerte.

De nærmeste eller en livs partner kan ofte føle seg oversett ettersom personen med apati viser liten eller ingen interesse ovenfor dem. Dette kan være mer frustrerende hvis den rammede var en veldig aktiv og oppmerksom person før slaget.

Mennesker med apati trenger støtte og oppmuntring. Det er viktig å tenke på at det ikke er personen med apati som gir opp, men at apati ofte er et resultat av hjerneskaden etter slaget.

 

Hva forårsaker apati?

Slagrelatert apati er som alle følelsesmessige forandringer forårsaket av en kombinasjon av psykologiske, biologiske eller andre faktorer. Generelt er apati resultatet av en depresjon  eller forandringer i selve hjernen.

Mange mennesker opplever depresjon etter et hjerneslag og vil utvikle emosjonelle symptomer som sorg og håpløshet, eller fysiske symptomer som apati og søvnløshet. De kan bli usikre på sine egne evner og ute av stand til å føle glede. Ikke overraskende kan de også bli uinteressert i hverdagslige sysler eller ikke være villige til å sette i gang gjøremål på egenhånd.

Videre kan slagrelatert apati ikke ha noen forbindelse med episoder av depresjon, men være et resultat av forandringer i viktige strukturer i hjernen som styrer eller er involvert i følelsesmessig kontroll. Frontal området av hjernen er viktige for den følelsesmessige delen av livet som energi, entusiasme, produktivitet og initiativ. Et slag i frontalområdet vil kunne fremvise en apatisk tilstand som følge av biologiske skader.

 

Behandle apati?

Mange med apati vil delta i og fullføre oppgaver eller aktiviteter så lenge de blir oppmuntret til det. Dette kan føre til en ekstra belastning på de nærmeste.

Hvis du eller noen du kjenner tar seg av en slagrammet er det viktig at disse også har eller får din støtte.

Mange finner glede og støtte i å melde seg inn i foreninger og samtalegrupper for pårørende og slagrammede. Det å utveksle erfaringer med personer i samme situasjon kan være en effektiv og lærerik hjelp.

Som med de fleste psykologiske følgene etter et slag, forsvinner apati med tiden. Det skjer enten ved at rehabiliteringen hjelper eller ved at en pågående depresjon begynner å bli lettere. Hvis mot formodning apatien er i sammenheng med en pågående depresjon og den ikke blir lettere med tiden kan antidepressive medisiner og psykologsamtaler hjelpe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website