Bøker

FORSKER OG FAGSJEF VED SUNNAAS SYKEHUS, GRACE INGA ROMSLAND FORTELLER OM BOKEN:   Etter at jeg var ferdig med doktorgraden min i 2009, fikk jeg ...

Read More

Å leve med kognitiv svikt

Hjerneskader resulterer i en rekke funksjonsforstyrrelser. Forskning viser at over 60 % av hjerneslagpasientene har visuelle forstyrrelser av sensoris...

Read More

Å se er ikke alltid nok

Eg heiter Wenche Løseth og har blitt råka av eit hjernestammeinfarkt 8. mars 2000, som førte til diagnosa “Locked In Syndrom”. Såkalla LIS. E...

Read More

Tsunami i kroppen

av Einar Simonsen   I 1988 ble Einar Simonsen rammet av hjerneslag, ble lam i begge sider av kroppen, og mistet taleevnen. Her forteller han hvor...

Read More

Et liv etter slaget

– Hjerneslag i ung alder med varige kognitive skader av Stein Stensen som selv sier:   “Jeg vil med boken Ny hverdag! Nytt liv? forsøke...

Read More

Ny hverdag! Nytt liv?