Rettigheter

Er du medlem i en av organisasjonene som er tilsluttet Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) kan du benytte deg av rettighetssenteret som er åp...

Read More

Tips om rettigheter

Dersom du opplever synsproblemer etter hjerneslaget kan du med medhold iOpplæringslova §4A-2 Rett til spesialundervisning på grunnskolens område,...

Read More

Retten til synstrening

Mange slagrammede er ikke helt klar over sin rett til fysioterapi. Funksjonsutfallene varierer fra pasient til pasient, og dermed også behovene. Ka...

Read More

Rett til fysioterapi

Jeg la turen innom nav denne uken, for å få hjelp til en søknad.  Nok en gang følte jeg meg liten, og jeg må si jeg allerede kvier meg til neste...

Read More

Forventninger til nav

For snart 10 år siden ble jeg operert i hodet, og under operasjonen fikk jeg et hjerneslag. Jeg var lam i venstre side. På Kysthospitalet hvor jeg v...

Read More

Hjelpemidler i praksis