Author: Gjest

I de fleste tilfeller av hjerneslag, er årsaken at en eller flere blodårer i hjernen er tilstoppet. Blødninger kan også være en årsak. Små prop...

Read More

Hjerneslag…. en epidemi?

FORSKER OG FAGSJEF VED SUNNAAS SYKEHUS, GRACE INGA ROMSLAND FORTELLER OM BOKEN:   Etter at jeg var ferdig med doktorgraden min i 2009, fikk jeg ...

Read More

Å leve med kognitiv svikt

Hjerneskader resulterer i en rekke funksjonsforstyrrelser. Forskning viser at over 60 % av hjerneslagpasientene har visuelle forstyrrelser av sensoris...

Read More

Å se er ikke alltid nok

Eg heiter Wenche Løseth og har blitt råka av eit hjernestammeinfarkt 8. mars 2000, som førte til diagnosa “Locked In Syndrom”. Såkalla LIS. E...

Read More

Tsunami i kroppen

For snart 10 år siden ble jeg operert i hodet, og under operasjonen fikk jeg et hjerneslag. Jeg var lam i venstre side. På Kysthospitalet hvor jeg v...

Read More

Hjelpemidler i praksis