Author: Øystein

Hva er emosjonell labilitet? Emosjonell labilitet er et uttrykk som blir brukt når noen er mer emosjonelle og/eller har vanskeligheter med å kontrol...

Read More

Emosjonell labilitet

Hva forårsaker depresjon? Et hjerneslag kan være en skremmende opplevelse og skjer som regel plutselig, uten advarsel. For mange kan det være vansk...

Read More

Depresjon

Hva er apati? Apati er mangel på motivasjon eller føle glede/entusiasme. Noen med apati vil kunne synes giddeløs, passiv, mangle spontanitet og mot...

Read More

Apati